World of Walker-stipendet

Det er mange historier om alle som har mistet inntekten sin i musikkbransjen 2020, og som av ulike årsaker dessverre ikke har blitt fanget godt nok opp av de støtteordningene som finnes. Gjennom denne ordningen vil jeg gjerne prøve å hjelpe noen av dem som av ulike grunner har havnet i en utfordrende økonomisk situasjon. Pengene vil ikke være nok til å hjelpe noen fullt ut, men forhåpentligvis være en ekstra hjelp opp den siste bakken før verden kan komme tilbake til normalen igjen.

 

Siden det er mange som har havnet utenfor ordninger, kommer ingen søknadskriterier i denne ordningen til å være absolutte krav. Søknadene vil bli vurdert på skjønn, med et ønske om å finne de som vil ha mest nytte og behov for en slik tildeling.

 

Var du for eksempel del av en planlagt internasjonal turné og dermed tapte store inntekter som du ikke har kunnet fått kompensert? Da vil vi gjerne høre din historie. Eller har du fått avlyst store deler av arbeidet du skulle gjøre i studio som produsent og låtskriver i 2020, og dermed mistet store deler av levebrødet ditt? Da vil vi gjerne høre din historie. Det finnes mange flere slike historie om musikere, teknikere, låtskrivere, managere, turnéledere og alle andre som får musikkbransjen til å gå rundt, men som nå av ulike årsaker sliter ekstra hardt.

 

Jeg ønsker å sette av totalt 5 000 000,- til dette formålet. Hvem som mottar støtte, vil bli avgjort av et utvalg som vil vurdere søknadene uavhengig av hverandre. Utvalget består av:

– Joël Schwalenstöcker (Bookingagent i Nordic Live, og styreleder i NEMAA)

– Magnus Boyd (Lysdesigner og initiativtaker for #RedAlert)

– Caroline Ailin (Låtskriver)

– Gunnar Greve (Managing Director / Partner i MER Group)

 

Selv om det ikke er absolutte krav, bør søkerne kjenne seg igjen i følgende punkter:

– En klar hoveddel av inntekten skal stamme fra musikkbransjen og virksomhet direkte knyttet til dette

– Søkeren skal være en enkeltperson, uavhengig av selskapsform.

– Søkeren må kunne vise til et reellt inntektstap i 2020, sammenlignet med tidligere år.

 

Det vi ønsker fra deg for å kunne vurdere søknaden er følgende:

– Organisasjonsform eller ansettelsesforhold

– Inntektsbortfall og årsak til dette

– Annen støtte du har mottatt

– En beskrivelse av hvorfor du trenger litt ekstra hjelp

 

Vi ønsker at selve søknaden ikke er på mer enn cirka en A4-side, men du kan gjerne legge ved CV, dokumentasjon på inntekt, bakgrunnsinformasjon om deg/selskapet eller andre relevante dokumenter i tillegg. Vi ønsker også at du oppgir referanser på eventuelle inntektskilder som er bortfalt og ikke kan dokumenteres på annet vis.

 

Søknadsfristen er nå passert, og det er ikke lenger mulig å søke på dette stipendet.

 

 

Hilsen fra Alan Walker og teamet